photo

Saigon July 01, 1961 – Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president

Dinh Độc Lập, 01-7-1961 – Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH

photo

Saigon 1961

Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon Jul 01, 1961 – Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.

TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

photo

Saigon 1961 – Photos of Saigon Fifty Years Ago

photo

Saigon 1961 – Tu Do Street

photo

Saigon 1961 – Tu Do Street

photo

Saigon 1961 – Tu Do Street

photo

Saigon 1961 – Tu Do Street

photo

Saigon 1961 – Tu Do Street

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961 – Le Loi Avenue

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (28

photo

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (24)

photo

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (17)

photo

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (16)

photo

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (14)

photo

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (12)

photo

Saigon 1961

South Vietnam Presidential Palace during the First Republic

photo

Saigon 1961

TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập

Saigon 1961 by Howard Sochurek

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

trong một nhà máy dệt tại SG

photo

Saigon 1961 – South Vietnamese woman checking the machines in a textile mill

photo

Saigon 1961

quân trường

photo

South Vietnam 1961

photo

South Vietnam 1961

photo

Saigon 1956

photo

BAN ME THUOT – See You Again

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

TT Diệm

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

bắt giữ kẻ âm mưu ám sát TT Diệm tại Hội chợ Xuân 1957 tại Ban Mê Thuột

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo