Thầy Nguyễn Đăng Ngọc, Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

+maxresdefault

Phân Ưu

bong sen banh xe luan hoiNhận được tin buồn:

Thầy Nguyễn Đăng Ngọc
Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

vừa từ trần ngày 01 tháng 2 năm 2021
tại California, USA
hưởng đại thọ 96 tuổi

Chân thành chia buồn cùng gia đình Thầy Hiệu Trưởng và tang quyến.

Sinh Ly Tử Biệt Là Như Thế

Biết Thế Mà Sao Lệ Vẫn Trào *

Kính nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Đăng Ngọc sớm về cõi Niết Bàn 

 

R283fd833d4c2c7eb9bc59d8fb7d02cdb

Các môn sinh CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Gia đình Vũ Văn Long
Gia đình Vương Ngọc Long
Gia đình Vương Ngọc Hà 

* Thơ Hải Đà /PCT

starbar

 

  

 

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay