Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Đã từ lâu chúng ta vẫn tin rằng trái cây rau quả mua từ Công ty Whole Food là đuợc trồng tại California và có nhân viên Sở Thực phẩm an toàn kiểm soát, nhưng thực tế không phải như vậy. Đài truyên hình ABC I Team đã khám phá ra sự thật động trời là nhiều loại rau trái đựoc trồng tại Trung Quốc và đuợc chuyên sang Mỹ để bán lại cho nguời tiêu thụ như chúng ta núp duới danh hiệu là "Whole Food" (đuợc ngầm hiểu là không có phân hoá học và trồng theo phuơng pháp tụ nhiên). Anh Cuờng Nguyễn xin đưa đến các bạn video duới đây, xin mời theo dõi:

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"