TRẮC NGHIỆM BỆNH ALZHEIMER

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

 TRẮC NGHIỆM BỆNH ALZHEIMER

 
alz1
 
CAN YOU SEE 10 FACES IN THIS TREE? hnhn
 
(Bạn có thấy 10 mặt người trên hình cây khô này ?
 
 
 alz2
 
THERE’S A FACE IN HERE. CAN YOU SEE IT?
 
(Có một mặt người trong bức tranh này, bạn thấy không ?)
 
 
 

AZBABY
 
CAN YOU SEE THE BABY? 
 
(Bạn có thấy hình ảnh một đứa bé sơ sinh không?)
 
 
 
alz4
 
CAN YOU SEE THE KISSING COUPLE? 
 
(Có thấy một cặp tình nhân đang “mi” nhau không?)
 
 
 
images3 women
 
CAN YOU SEE THE THREE WOMEN?  
 
 (Trong bức vẽ nầy có hình ảnh 3 người đàn bà, bạn thấy không?)
 
Nếu bạn tìm thấy hết những chi tiết có trong những tấm ảnh nầy thì bạn chưa có dấu hiệu mắc bệnh ALZHEIMER (đi vào quên lãng).
Xin vui lòng chuyển trắc nghiệm nầy cho bạn bè người thân.
 

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay