Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

TNM: Phim Vượt Sóng (Journey from the Fall) - Hành Trình từ Sự Sụp Đổ) do Trần Hàm (người Mỹ gốc Việt) là đạo diễn, Nguyễn Lâm phụ trách sản xuất cùng sự đóng góp của các diễn viên như Kiều Chinh (vai bà nội), Nguyễn Long (vai Long), Diễm Liên (vai Mai, vợ Long), Nguyễn Thái Nguyên (vai Lai) và Mai thế Hiệp (vai Thanh, bạn Long) - là một bộ phim nói về tù nhân trong các trại  tù cải tạo cùng cảnh vượt biển tìm tự do của người Việt .


Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"