Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Lên xe ... đeo xuyến ... chuyển ra đây,

Lòng chảo vây quanh núi dính mây.

Ðập đá, gánh phân: lao động tốt!

Làm nhiều, ăn ít: vệ sinh hay!

Chim kêu khắc phục đời sa sút,

Gió lộng lung lay kiếp đọa đày!

Chiều đến, nhìn chim về tổ ấm,

Trong buồng khóa trái, bỏng lòng thay!

Thanh Phượng

Trại giam Quảng Ninh, 1977

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"