Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 NguyenHuuCau2


Thi Ca Oan Khúc Người Tù Kiên Giang, Tác Phẩm và Tác Giả Nguyễn Hữu Cầu.

Nguyễn Hữu Cầu không chỉ là tù nhân lương tâm ở tù lâu nhất VN mà còn là một tác giả của những thi ca nói lên tình yêu quê hương dân tộc, yêu thiên nhiên và biết tôn trọng cái quyền làm thú vật (ông gọi là ngưu quyền, quyền làm con bò) chứ không chỉ quyền làm người…


Thi Ca Oan Khúc Người Tù Kiên Giang, Tác Phẩm và Tác Giả Nguyễn Hữu Cầu Part 1


Hầu hết người Việt hải ngoại là những “người vượt biên” Không ai không sợ và không biết “cướp biển Thái Lan” Nhưng chưa ai biết hoặc ít người biết cướp biển Việt Nam lại chính là công an CSVN. Họ cướp chính người cùng dòng máu. Ông Nguyễn Hữu Cầu đã tố cáo họ và bị họ kết án tử hình để bịt miệng ông. Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-Dec-2013. Chúng tôi thực hiện phóng sự đặc biệt này.


Thi Ca Oan Khúc Người Tù Kiên Giang, Tác Phẩm và Tác Giả Nguyễn Hữu Cầu Part 2

 Thi Ca Oan Khúc Người Tù Kiên Giang, Tác Phẩm và Tác Giả Nguyễn Hữu Cầu Part 3

Phùng Mai
www.tnlt.net
Quy Tù Nhân Luong Tâm
Prisoners Of Conscience Fund Inc.
ABN 35 063 384 534. A0055067H

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"