Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

nsgn

 

Nhận được tin buồn:

Cụ Phan-Trọng-Hàm

Pháp Danh Nguyên-Thụ

( là thân sinh của bạn Phan Thu Liên, Phan Thu Hà )

Đã từ trần ngày 17  tháng 3 năm 2016 tại Brossard, Québec, Canada

(nhằm ngày 09 tháng 02 năm Bính Thân)

Hưởng thọ 98 tuổi

 

phanuu

Chúng tôi (nhóm bạn PCT/ĐN):

thành thật chia buồn cùng bạn Phan-Thu-Liên, Phan-Thu-Hà và tang quyến

Kính xin nguyện cầu Hương Linh Cụ Phan-Trọng-Hàm

Sớm Tiêu Diêu Miền Lạc Cảnh

200792115515502 2B

Nhóm bạn PCT/ĐN:

Gia đình Vương-Ngọc-Hà (GA)
Gia đình Vũ-Văn-Long (TX)
Gia đình Lâm-Phát-Thuận (IL)
Gia đình Trần-Đình-Thắng (IL)
Gia đình Phan-Thanh-Hòa (CA)

 * do độc gỉả VNHà cậy đăng

loi Phat day ve cuoc song

{jcomments on} 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"