Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

nhantin

Tôi tên là HO THU (thu tu)
Số Điện Thọai 909-246-5182
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có quen với một người bạn hồi làm việc chung là Lâm Hùng Dũng, Đại Úy Khóa 1 Biện Tập Viên Cảnh Sát Quốc Gia, anh ấy đã qua Mỹ lầu rồi, còn tôi mới qua có vài tháng, không bịết chỗ nào để liên lạc, xin các chiến hữu nhắn tin giúp , tôi muốn liên lạc với anh  Lâm Hùng Dũng.
Tôi có hỏi vài người bạn ở trang Web Cảnh Sát Quốc Gia, họ cho biết anh Lâm Hùng Dũng đang ở Atlanta GA.
Rất cám ơn các bạn nhiệt tình giúp đở và kích chúc các bạn dồi dào sức khỏe.

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"