Hoa Phi Hoa

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Hoa Phi Hoa

5526730398 d19a79b9e1 z

Hoa phi hoa, vụ phi vụ
Dạ bán lai, thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ !

Bạch Cư Dị

HoaPhiHoa2

Như Hoa Mà Chẳng Phải Hoa

Như hoa mà chẳng phải hoa
Giống mù mà chẳng phải là mù sương
Nửa đêm chợt đến lạ thường
Sớm mai thức giấc lên đường lại đi
Đến như thoáng mộng xuân thì
Rồi như mây sớm lại đi phương nào?

Vương Ngọc Long

The bloom is not a bloom

The bloom is not a bloom, the mist is not a mist
At midnight it appears, then at dawn no longer exists
Arriving as a fleeting dream of spring without haste
Sets off again as a cloud in the morning, towards an unknown place.

Hải Đà

La fleur n'est pas une fleur


Comme la rosée, à l'image d'une fleur,
Elle apparaît à minuit et disparaît le matin de bonne heure.
Elle arrive comme un rêve éphémère du printemps
Puis repart vers l'inconnu, comme un nuage du matin.

Thanh Tâm

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay