Sinh Hoạt và Đời Sống

Ca dao sau 30 tháng 4

Kỹ-sư đôi lúc làm cư-sĩ/ Thầy giáo lắm phen cũng tháo dày/ Giáo-chức giờ đây đành dứt cháo/ Khoái ăn sang nên… sáng ăn khoai
LỐI CŨ CHẲNG SAO QUÊN
Bích Huyền
Việt Nam Cộng Hòa
lừng lững đi vào lòng đất nước
NHÌN LẠI NỀN GIÁO DỤC VNCH
SỰ TIẾC NUỐI VÔ BỜ BẾN
TRỞ LẠI VỚI
PHONG KIỀU DẠ BẠC

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay