Sinh Hoạt và Đời Sống

Ca dao sau 30 tháng 4

Ngày xưa chửi Mỹ hơn người/ Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa/ Ngày xưa đánh Mỹ không chừa/ Ngày nay con cái lại lùa sang đây/ Ngày xưa Mỹ xấu, Ðảng hay/ Ngày nay Ðảng ngửa hai tay xin tiền!

Saigon, một thời để nhớ ...

133108436 1662009274005716 7938638582282839136 N Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 34 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 29 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 51 Phu N 9. 6965907129 45614b0160 Z 4131972445 B630e7c60b Z 4131966421 Efef64d792 Z 4030961045 Eb9fdbe28f Z 151681162 1704702256403084 6470483449428159348 N 4132757154 E80f8ab952 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 57 4131969081 C93798bf2d Z 4030964183 7b2464f0b0 Z Ch Tri 4 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 28 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 32 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 47 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 6 4030988223 0c5eff7f5b Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 30 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 18 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 43 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 35 4132808418 9b4e43a425 Z Sai Gon Xua Hinh 600 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 9 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 12 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 31 Hqdefault 148177856 1697664700440173 8610882213421775570 N Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 19 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 15 4031048677 E6b987dafd Z 146191419 1692291690977474 5402332316989459339 N Phc Long 1968 69  Tt Trung Thu Pha Xa L Ni B R Cao 723m Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 2 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 42 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 39 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 33 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 25 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 56 Phu N 14. 4132797520 785a28a06c Z Hnh Nh Nhng Chic Xe Th M Trn Ng Ph Si Gn Ch Cn L D Vng. Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 7 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 11 OIP 6 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 27 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 52 4132751500 7e1f5a12e8 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 16 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 54 Phu N 10. 4031032439 7f6f42983d Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 50 4132107709 0fc1b78277 Z 141329251 1684052685134708 2673023667747701186 N Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 10 Bn Xe Th M Cnh Ch Bn Thnh Si Gn Nm 1953. 32116109144 84b4f8cc9f CX SaiGon 1975 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 20 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 13 Viet Nam Cong Hoa 2 2 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 40 134643034 1669765266563450 5851614328900261430 N Phc Long 1968 69 Chun B Ko  Pht Cho Tr Em Ang Xp Hng Pha Sau Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 21 4132772588 E6f7911ffd Z Viet Nam Cong Hoa 3 1 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 44 4131969463 B92eec0df9 Z Phc Long 1968 69 N Lng Ngi Sao Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 3 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 0 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 53 Unnamed 2 Ch Tri 3 Tt Trung Thu SAIGON 1966 2 151685062 1704702276403082 803877885189369038 N Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 23 139919656 1684052731801370 1791979368894719817 N Unnamed 3 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 22 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 5 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 14 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 46 172226226 1749459851927324 2698346291262409999 N Ch Tri 7 CHOLON 1960  Nh Hng Ng Khnh Gc Ng Khnh An Bnh  Bnh Trung Thu Ng Khnh 4132194297 77a6a8c85f Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 24 4132125867 8c6f898489 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 55 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 1 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 45 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 48 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 49 32116109194 Ee9ebbbf1b BX Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 4 Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 8 Ch Tri 5 162471023 1727025160837460 25130607434575809 N 143604728 1688512104688766 3086964022195963396 N X Phu N 12. Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 41 4132734142 996db05155 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 36 151631735 1706914732848503 7226874709210797063 N 4132752934 F165fbd526 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 17 4031786000 F3d8653fa9 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 37 Rd7b1285788edcdf6f80809eff62acf44 R6e560b9e6d856b545352c4074a7fdf1bX Unnamed Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 38 4132105739 4025df8b69 Z Hinh Anh Cuc Dep Ve Sai Gon Truoc 1975 26 Phu N 7. Phu N 13. 133117826 1666565553550088 7926128064364967910 N Do Mng Nga Bc Bng St Nhng Chic Xe Ny To Ra M Thanh Lc Cc. Thng X Charner Nm 1954 Sau Ny L Thng X TAX
LỐI CŨ CHẲNG SAO QUÊN
Bích Huyền
Việt Nam Cộng Hòa
lừng lững đi vào lòng đất nước
NHÌN LẠI NỀN GIÁO DỤC VNCH
SỰ TIẾC NUỐI VÔ BỜ BẾN
TRỞ LẠI VỚI
PHONG KIỀU DẠ BẠC

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay